Skip to content
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya
No.Jenis PendudukJumlah Penduduk (Jiwa)
1.Total Penduduk2235
2.Total Kepala Keluarga696
3.Laki-laki877
4.Perempuan1324
5.Pendatang sd Tahun 20210
6.Pergi sd Tahun 20212
TOTAL2233
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan usia
No.UsiaJumlah Penduduk (Jiwa)
a.<1 tahun25
b.1-4 tahun285
c.5-14 tahun387
d.15-39 tahun724
e.40-64 tahun639
f.65 tahun ke atas173
TOTAL2233
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan pekerjaan
No.PekerjaanJumlah Penduduk (Jiwa)
a.Petani/ Pekebun690
b.Mengurus Rumah Tangga602
c.Pelajar/ Mahasiswa487
d.Belum/ Tidak Bekerja205
e.Pensiunan106
f.Karyawan BUMN71
g.Kepala Desa1
h.Perangkat Desa9
i.Polri0
j.Guru12
k.TNI1
l.Wiraswasta49
m.Lainnya0
TOTAL2233
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan pendidikan
No.PendidikanJumlah Penduduk (Jiwa)
a.Tidak/ Belum Sekolah687
b.Belum Tamat SD20
c.Tamat SD836
d.Sltp/ Sederajat334
e.Slta/ Sederajat295
f.Diploma I15
g.Akademi13
h.Strata I33
TOTAL2233
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan hubungan keluarga
No.Status Hubungan dengan KeluargaJumlah Penduduk (Jiwa)
a.Kepala Keluarga696
b.Suami0
c.Istri656
d.Anak669
e.Cucu5
f.Famili Lain170
g.Menantu0
h.Mertua0
i.Orang Tua37
TOTAL2233
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan perkawinan
No.Status PerkawinanJumlah Penduduk (Jiwa)
a.Kawin1436
b.Belum Kawin547
c.Cerai Hidup135
d.Cerai Mati115
TOTAL2233
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan agama
No.AgamaJumlah Penduduk (Jiwa)
a.Islam49
b.Kristen448
c.Katolik1736
d.Budha0
e.Hindu0
f.Lainnya0
TOTAL2233
Data Penduduk Desa Pandu Raya
Data Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan KK/Dusun
No.DusunJumlah Kepala Keluarga (KK)
a.Dusun Entuma Dorik112
b.Dusun Entuma182
c.Dusun Bukong301
d.Dusun Sei. Gambir119
TOTAL714
Jumlah Penduduk Desa Pandu Raya berdasarkan JUMLAH JIWA PERDUSUN
DusunJumlah Jiwa
Dusun Entuma Dorik382 Jiwa
Dusun Entuma536 Jiwa
Dusun Bukong894 Jiwa
Dusun Sei. Gambir421 Jiwa
TOTAL2233 Jiwa
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN RAS
RasJumlah Jiwa
Dayak2133 Jiwa
Melayu9 Jiwa
Jawa35 Jiwa
Cina56 Jiwa
Sunda0 Jiwa
Madura0 Jiwa
TOTAL2233 Jiwa
DATA LUAS LAHAN
Jenis LahanLuas (Ha)
Jenis Lahan Perumahan1304 Ha
Jenis Lahan Perkebunan dan Ladang5410 Ha
Jenis Lahan Persawahan1065 Ha
TOTAL7779 Ha