Skip to content

Rumah Adat

Rumah Adat Dusun Entuma Dorik: Simbol Kehormatan dan Keadilan

Desa Pandu Raya, Rabu, 24 April 2024. Di balik hamparan hijau Desa Pandu Raya, terdapat sebuah bangunan prasarana berharga yang menjadi penjaga kearifan lokal dan tradisi yang kaya. Rumah Adat Dusun Entuma Dorik, dengan segala keanggunan arsitekturnya, bukan sekadar sebuah bangunan. Bangunan adat ini adalah simbol kehormatan dan keadilan bagi warga setempat.